Начало

Във война сме и всички участваме в нея

Войната на пътя често се споменава по новините, но сякаш толкова свикнахме с това словосъчетание, че не пробужда силни чувства у никого. Война, в която участваме всички. Всички са срещу всички. Тази война няма край, защото са малцина, които правят…

Continue reading